Welkom op mijn site,

For english text see below

Mijn naam is Lianne Sterk - van der Plaat, geboren in 1962 in het Zuid-Hollandse plaatsje Arkel. Als kind was ik al gefascineerd door kleuren en materialen. Ik creëerde van alles, ik kon mij uiten in textiel, met naald en draad, maar ook in het beeldhouwen, met bijtel en rasp. 

Toen ik het schilderen ontdekte, ontdekte ik mijn ware passie. Ik zag het schilderen als een ambacht, zoals de oude meesters dit als ambacht zagen. Daarom wilde ik ook de technieken leren en begon aan de opleiding tot realistisch fijnschilder. Eerst een basisopleiding, gevolgd door diverse specialisaties. Uiteindelijk heb ik mij gespecialiseerd in stillevens. Met het schilderen van stillevens ervaar ik een innerlijke rust. Het brengt mij terug in het hier en nu, het brengt mij vrede. En dat is wat ik ook anderen gun. Ik wil mijn werk delen met anderen en hoop op die manier ook anderen innerlijke rust en bezinning te laten ervaren. 

Heel graag gebruik ik dierbare voorwerpen in mijn stillevens, zoals een vaas of een schaaltje. Ik kan daar mijn liefde en passie in kwijt. Maar ik geniet ook enorm van een schijnbaar eenvoudig besje of mooie bloem.  Er is zoveel moois om bij stil te staan en van te genieten, ik nodig jullie van harte uit om dit samen met mij te ervaren. 

Reageer gerust door een mail te sturen onder het kopje 'contact', wilt u op de hoogte blijven van nieuw werk en exposities, dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Graag tot ziens !

 

My name is Lianne Sterk - van der Plaat, born in 1962 in Arkel, a town in The Netherlands. As a child I was already fascinated by colors and materials. I created all kinds of things, I could express myself using textile, with needle and thread, but also in sculpting, with chisel and rasp.  

When I discovered painting, I discovered my true passion. I saw painting as a craft, just as the old masters saw it as a craft. I also wanted to learn the techniques and therefore started training as a realistic painter. First a basic training, followed by various specializations. Eventually I specialized in still lifes. When painting still lifes I experience an inner tranquility. It brings me back to the here and now, it brings me peace. And that is what I wish others to experience as well. I want to share my work with others and hope in this way to let others experience inner peace and reflection. 

I love to use precious objects in my still lifes, such as a vase or a bowl. I can express my love and passion in that. But I also enjoy a seemingly simple berry or beautiful flower immensely. There is so much beauty to reflect on and to enjoy, I cordially invite you to experience this with me. 

Feel free to respond by sending an email under the heading 'contact'. If you want to be kept informed of new work and exhibitions, you can sign up for the newsletter.

Hope to see you soon !